Xúc tiến đầu tư

Xúc tiến Đầu tư vào Năng lượng Tái tạo và Hiệu suất Năng lượng

VNEEC có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư và vận hành các dự án năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu suất năng lượng tại Việt Nam. Dựa vào mạng lưới khách hàng rộng khắp và những kiến thức tích lũy được về năng lượng tái tạo và hiệu suất năng lượng, VNEEC hiện đang xem xét, hỗ trợ xúc tiến nhiều cơ hội đầu tư với nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản và Thụy Sĩ trong lĩnh vực này nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, kinh tế carbon thấp và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Quý vị có câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến lĩnh vực này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email eec@eec.vn hoặc số điện thoại (+84 24) 6666 9753 / 6666 9754.