Dịch vụ kiểm kê khí nhà kính

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ?

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn” được Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định:

“Kiểm kê khí nhà kính (KNK) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.”

TẠI SAO CẦN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH?

Cùng với việc Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020 có hiệu lực, việc kiểm kê KNK sẽ trở thành bắt buộc đối với gần 2000 doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra việc kiểm kê KNK sẽ đem lại các lợi ích sau cho doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị cho các chương trình báo cáo bắt buộc và tham gia vào thị trường các-bon trong tương lai;
 • Có hiểu biết toàn diện về hiện trạng phát thải của công ty, xác định và định lượng các nguồn phát thải chính giúp công ty quản lý lượng phát thải và xác định các biện pháp giảm phát thải hiệu quả và tiết kiệm nhất, xác định các rủi ro liên quan đến hạn ngạch KNK trong tương lai;
 • Tăng tính minh bạch thông qua việc tự nguyện công bố dữ liệu về lượng phát thải KNK, từ đó cải thiện hình ảnh, khả năng cạnh tranh của công ty, được ghi nhận các hành động tiên phong;
 • Xây dựng nền tảng để công ty tiến tới con đường phát triển các-bon thấp, bao gồm việc xác định lộ trình giảm phát thải KNK và/hoặc mục tiêu net-zero;
 • Là bước đầu tiên và quan trọng để công ty phát triển chiến lược tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để xây dựng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút đầu tư và gặt hái những cơ hội kinh doanh mới.

NĂNG LỰC CỦA VNEEC:

Được thành lập vào năm 2006, VNEEC kết hợp chuyên môn kinh tế và kỹ thuật chất lượng cao để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về thực hiện các cam kết khí hậu. VNEEC đã hợp tác với nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức tư nhân để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một xã hội các-bon thấp ở Việt Nam. VNEEC có một đội ngũ có chuyên môn sâu, đạt chứng chỉ của Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) về kiểm kê KNK cấp quốc gia, chứng nhận của BSI về kiểm kê KNK theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2006, đạt đủ điều kiện làm đơn vị thẩm định theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Các dự án tiêu biểu của VNEEC bao gồm:

 • Kiểm kê KNK cho các nhà máy thép và thiết lập phương pháp luận cho Cơ chế tín chỉ chung (Joint Crediting Mechanism) về hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp, do IGES tài trợ (2013);
 • Kiểm kê KNK cho các nhà máy xi măng cấp quốc gia (2016);
 • Kiểm kê KNK cho các nhà máy xử lý CTR cấp quốc gia (2018 – 2020);
 • Kiểm kê KNK cho một công ty quốc tế trong ngành nông nghiệp (2020);
 • Kiểm kê KNK và đánh giá các hoạt động giảm nhẹ KNK cho 5 lĩnh vực cấp quốc gia (năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và chuyển đổi sử dụng đất, chất thải) năm 2017-2020.
 • Kiểm kê KNK toàn diện 5 năm liên tiếp cho một danh mục đầu tư theo GHG Protocol, cũng như tiên phong trong việc đánh giá rủi ro liên quan đến khí hậu vào năm 2021.
 • Đào tạo kiểm kê KNK ở cấp cơ sở và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xi măng, thực phẩm và đồ uống và chất thải (2022-2023);
 • Đánh giá và thẩm định kết quả kiểm kê KNK cho một nhà sản xuất xe điện tại Việt Nam (2022).