Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu

15-06-2021

 2,211 views

 2,211 views

Nhà máy  điện gió Bạc Liêu được đầu tư bởi Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý liên quan đến xây dựng một trang trại điện gió gần bờ với diện tích 540 ha dọc Đê Đông của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Dự án xây dựng 124 tua-bin trong 2 giai đoạn với tổng công suất 99.2 MW và sản lượng điện hàng năm là 335.2 GWh.

Lượng giảm phát thải ước đạt 143.761 tCO2tđ mỗi năm và 1.006.328 tCO2tđ  cho 7 năm giai đoạn tín dụng thứ nhất; và 293.814 tCO2tđ mỗi năm và 2.056.698 tCO2 cho 7 năm của giai đoạn tín dụng thứ hai.

Dự án cũng góp phần đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững gồm SDG 7 – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; SDG 8 – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; SDG 13  – Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó

Dự án được đăng ký dưới Cơ chế phát triển sạch (CDM) và Tiêu chuẩn vàng (GS) và đã thực hiện 4 lần thẩm tra với 533.391 tCO2tđ được ban hành

 2,212 views,  6 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *