TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào hạ tầng quốc gia

16-05-2021

 1,626 views

 1,626 views

Bối cảnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam đồng thời giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB – IDA, IFC) và các bên liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm tiếp cận nguồn tài trợ từ Quỹ Công nghệ Sạch (CTF). Các nguồn tài trợ này nhằm mục tiêu đầu tư cho phát thải cácbon thấp vào các ngành năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp. Dự kiến các dự án này sẽ huy động được hỗ trợ tài chính bổ sung, góp phần đáng kể vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển và năng lượng carbon thấp.
Để đảm bảo thực hiện thành công các dự án do CTF tài trợ, dự án TA – 9055 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để tăng cường năng lực trong việc Đo đạc, Báo cáo và Thẩm tra các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Các dự án do CTF tài trợ tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những bên thụ hưởng từ CTF với 5 dự án đang triển khai:

STT Tên dự án
1 Giao thông đô thị bền vững Hà Nội – Dự án 1: Hệ thống Metro Hà Nội (Tuyến 3: Đoạn Nhổn – Ga Hà Nội) – Tài trợ bổ sung
2 Giao thông đô thị bền vững Hà Nội – Dự án 2: Tăng cường vận tải đô thị bền vững cho dự án Tuyến Metro số 3 của Hà Nội
3 Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến MRT số 2 tại TP. Hồ Chí Minh
4 Dự án Phân phối điện hiệu quả
5 Chương trình Tài chính năng lượng bền vững (VSEF)

Mục tiêu

Mục tiêu chính của dự án “TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu vào hạ tầng quốc gia” là hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành và các bên liên quan trong việc:

  • Xây dựng và tăng cường hệ thống MRV cho dự án CTF đang và sẽ được thực hiện theo các yêu cầu báo cáo của CTF;
  • Xây dựng hướng dẫn MRV theo ngành;
  • Tăng cường và điều phối năng lực kỹ thuật và thể chế của các bên liên quan.

Các kết quả chính

Ngân sách thực hiện

Thời gian thực hiện

Từ tháng 06 năm 2018 tới tháng 06 năm 2020

Chuyên môn Đo lường, Báo cáo & Thẩm tra (MRV)/ tham vấn các bên liên quan/ giao thông/ năng lượng/ quản lý dự án/ tổ chức hội thảo, tập huấn

 

 1,627 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *