Dự án điện mặt trời 48 MW Hồng Phong 4

15-06-2021

 1,971 views

 1,971 views

Dự án điện mặt trời 48 MW Hồng Phong 4 được xây dựng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bởi Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận, với công suất 48 MW và dự kiến xuất lên lưới là 91.142 MWh điện mỗi năm.

Dự án sử dụng các tấm pin đa tinh thể để thu hồi bức xạ mặt trời và phát điện. Các tấm pin mặt trời sử dụng trong dự án được nhập khẩu từ Hồng Kông – Trung Quốc, tuổi thọ 25 năm.

Lượng giảm phát thải từ dự án dự kiến 77.400 tCO2tđ mỗi năm và 774.000 tCO2tđ trong 10 năm của giai đoạn tín dụng đầu tiên.

Đến nay, dự án đã đăng ký Cơ chế các bon được thẩm tra (VCS) và ban hành 102.235 tCO2tđ cho giai đoạn từ 04/06/2019 to 31/08/2020.

 1,972 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *