Nhà máy thủy điện Nậm Khánh

15-06-2021

 1,944 views

 1,944 views

Dự án nhà máy thủy điện Nậm Khánh bao gồm việc xây dựng nhà máy thuỷ điện nối lưới mới bao gồm một con đập, kênh lấy nước, bể áp lực, đường ống áp lực, nhà vận hành với 03 tổ máy (mỗi tổ máy bao gồm tuabin và máy phát) và kênh xả nằm tại xã Bản Liền, huyền Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Dự án được phát triển bởi Công ty Cổ phần Sông Đà 9 có công suất 12 MW và tổng sản lượng điện dự kiến 48.900 MWh mỗi năm.

Lượng giảm phát thải ước đạt 27.904 tCO2tđ mỗi năm và 195.328 tCO2tđ  cho 7 năm của giai đoạn tín dụng thứ nhất; và 42.624 tCO2tđ mỗi năm và 298.368 tCO2tđ cho 7 năm của giai đoạn tín dụng thứ hai.

Dự án được đăng ký dưới Cơ chế phát triển sạch (CDM) và đã thực hiện 7 lần thẩm tra với 135.277 tCO2tđ được ban hành

 1,945 views,  8 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *