Nhà máy xử lý nước thải và thu hồi mê tan để phát điện tại nhà máy cồn nhiên liệu Đồng Xanh

15-06-2021

 1,846 views

 1,846 views

Công ty Cổ phần Đồng Xanh (GFC) là chủ đầu tư của Nhà máy cồn Đại Tân thuộc khu công nghiệp Đại Tân, xã Đại Tân, huyện Đạo Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy sản xuất trung bình 100,000 tấn cồn nhiên liệu mỗi năm.

Hoạt động dự án gồm xây dựng và lắp đặt các bể phân hủy kỵ khí công suất 5000 m3/ngày để xử lý nước thải  từ nhà máy cồn Đại Tân và thu khí sinh học; lò hơi mới 75 ton/h để sản xuất hơi từ khí sinh học cung cấp cho nhà máy và tua-bin hơi mới để sản xuất điện công suất 6 MW.

Lượng giảm phát thải KNK từ hoạt động dự án ước đạt 138.009 tCO2tđ mỗi năm và 1.380.089 tCO2tđ trong 10 năm của giai đoạn tín dụng cố định.

 1,847 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *