Dự án điện gió Hòa Bình 1

15-06-2021

 2,383 views

 2,383 views

Dự án Điện gió Hòa Bình 1 được đầu tư xây dựng tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bởi Công ty Cổ phần Đầu tư điện gió Hòa Bình 1 với công suất 50 MW và dự kiến xuất lên lưới 151.558 MWh điện mỗi năm.

Lượng giảm phát thải dự kiến 135.833 tCO2tđ mỗi năm và 679.165 tCO2tđ trong 5 năm của giai đoạn tín dụng đầu tiên.

Dự án cũng góp phần đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững gồm SDG 7 – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; SDG 8 – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; SDG 13  – Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

 2,384 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *