Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) được thành lập vào tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam. Tập đoàn South Pole (Thụy Sỹ) là một trong ba cổ đông chính của công ty, đồng thời cũng là một đối tác chiến lược trong suốt quá trình phát triển của VNEEC từ khi thành lập cho đến nay.

Với đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế có năng lực và kiến thức chuyên sâu, VNEEC cung cấp các dịch vụ về dự án tín chỉ carbon, tư vấn chính sách, bảo vệ tầng ozone, tư vấn doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư. VNEEC luôn hỗ trợ với sự chuyên nghiệp cao nhất để giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

VNEEC luôn mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ với các hoạt động trọng tâm:

  • Tư vấn, xây dựng và quản lý dự án tín chỉ carbon trong các lĩnh vực khác (tiết kiệm năng lượng, xử lý rác thải, xử lý nước thải, phát triển nguồn nước sạch, chuyển đổi nhiên liệu, trồng rừng – tái trồng rừng & REEDs);
  • Tư vấn ban hành tín chỉ carbon và tín chỉ năng lượng tái tạo;
  • Thực hiện các dự án/ hoạt động tư vấn trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách và chiến lược quốc gia, ngành về:

– ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển thị trường carbon;

– về bảo vệ tầng ozone;

– tăng trưởng xanh & phát triển bền vững;

– năng lượng tái tạo & tiết kiệm năng lượng.

  • Tư vấn về kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp và các quỹ đầu tư.