Đội ngũ nhân sự

Tại VNEEC, chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia trong nước và quốc tế với kinh nghiệm chuyên sâu và giàu nhiệt huyết.

Ban Lãnh Đạo

Trần Minh Tuyến

Đồng sáng lập, Giám đốc Điều hành

Đặng Thị Hồng Hạnh

Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Điều hành

Renat Heuberger

Đối tác quản lý

Christoph Grobbel

Đối tác quản lý

Cộng Sự

bg_image

Phạm Thị Kim Cúc

Trưởng phòng Hành chính – Kế toán

Nguyễn Hồng Loan

Quản lý tư vấn

Nguyễn Tiến Hải

Quản lý kĩ thuật

Đội Ngũ Nhân Viên

Đặng Ngọc Tú

Hành Chính Và IT

Đào Thị Hiền

Quản Lý Dự Án

bg_image

Hoàng Thị Nhung

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Võ Nhật Minh

Trợ Lý Dự Án

Trần Hồng Thanh

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Dương Văn Huy

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Dương Anh Dũng

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Nguyễn Viết Cần

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Trịnh Nam Phong

Trợ Lý Dự Án

bg_image

Phạm Thuỳ Linh

Trợ Lý Dự Án