Xây dựng năng lực cho các cơ chế thị trường mới tại Việt Nam

15-06-2021

 1,450 views

 1,450 views

Mục tiêu của dự án: Xác định các ứng cử viên tiềm năng, xây dựng các đề xuất về hiệu quả năng lượng và các hoạt động giảm nhẹ KNK trong các lò nung xi măng và gốm sẽ đủ điều kiện cho dự án khoản vay hai bước (TSL) của JICA, và tiến hành các nghiên cứu về hiệu quả năng lượng trong gốm lò nung ở làng Bát Tràng và các nhà máy xi măng ở tỉnh Hải Dương do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ năm 2010.

Đối tác: Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu (IGES)

Thời gian thực hiện: 06/2012– 03/2015

Đóng góp: Thực hiện nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lò nung gốm sứ tại làng Bát Tràng và các nhà máy xi măng tại tỉnh Hải Dương do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ năm 2010, bao gồm:

  • Hoạt động 1: Xây dựng đề xuất 02 hoạt động giảm nhẹ KNK đủ điều kiện cho các tiểu dự án EEREP;
  • Hoạt động 2: Báo cáo tình hình phát triển mới nhất của CDM tại Việt Nam 02 tháng một lần.

 1,451 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *