Thông tin cơ bản

VNEEC kết hợp kiến thức kinh tế và chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao để hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển và quản lý các chương trình, dự án về tín chỉ carbon theo Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), Tiêu chuẩn Carbon được Thẩm định (VCS), và Tiêu chuẩn Vàng (GS) cũng như các cơ chế thị trường mới trong khuôn khổ UNFCCC. Chúng tôi cũng đồng thời đưa ra các sáng kiến giảm nhẹ biến đổi khí hậu khác, thúc đẩy năng lượng tái tạo và hiệu suất năng lượng, bao gồm Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo (REC). Các dự án của chúng tôi trải dài bao gồm rất nhiều lĩnh vực, như thủy điện, điện gió, xử lý rác thải đô thị và chuyển đổi sang nhiên liệu sinh khối, v.v…

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng trong nước: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (nhà tư vấn lớn nhất trong lĩnh vực điện); Công ty Cổ phần Vietstar (xử lý rác thải đô thị), Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; Công ty Ve Wong; Công ty TNHH Paiho; Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, và Du lịch Công Lý (chủ dự án nhà máy điện gió gần bờ đầu tên tại Việt Nam) và hơn 50 công ty trong nước đang là chủ đầu tư của các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam…

Khách hàng quốc tế: EDF Trading; EnBW; JP Morgan, Kansai Electric Power; Kyushu Electric Power; Mercuria; Natsource; NEFCO; ORBEO/Rhodia; Tohoku Electric Power; South Pole Group; Sumitomo Corporaton; SwbErzeugung…

Các dự án tín chỉ carbon tiêu biểu:

Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu: Nhà máy điện gió gần bờ đầu tên của Việt Nam, đặt tại tỉnh Bạc Liêu, với tổng công suất 99.2 MW, ước tnh giảm phát thải khoảng 143.761 tCO2 mỗi năm.

Dự án Thủy điện Nậm Pia: Dự án thủy điện tại khu vực miền núi tỉnh Sơn La, Việt Nam với tổng công suất 15 MW, ước tnh giảm phát thải khoảng 30.780 tCO2 mỗi năm.

Dự án xử lí rác thải đô thị Vietstar – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Hoạt động dự án bao gồm phân loại rác thải đô thị (MSW); tái chế rác thải từ nhựa, xử lý nhiệt hiếu khí phần hữu cơ áp dụng công nghệ phân hủy LEMNA, ước tnh giảm phát thải khoảng 181.492 tCO2e mỗi năm.

Chuyển đổi nhiên liệu lò hơi từ dầu FO sang than trấu tại Công ty Sài Gòn VeWong , thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Dự án tạo ra hơi từ phụ phẩm sinh khối (viên nén vỏ trấu) – loại nhiên liệu trung tnh về carbon, có tác động môi trường không đáng kể và tận dụng phụ phẩm sinh khối, do đó mang lại mức giảm phát thải là 24.866 tCO2e mỗi năm.

Đồng phát nhiệt điện sử dụng bã mía tại Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn: Qua dự án này, LASUCO mở rộng nhà máy đường với công suất từ 4.000 TCD lên 7.500 TCD cho phép nhà máy tạo ra lượng phụ phẩm sinh khối thặng dư vào khoảng 175.000 tấn mỗi năm dùng để phát điện, đạt được giảm phát thải khoảng 31.706 tCO2 mỗi năm.

Chương trình nước sạch quốc tế, Diệt khuẩn nước bằng ánh sáng mặt trời: Chương trình hoạt động CDM quy mô nhỏ bao gồm việc giới thiệu và phân phối hệ thống Diệt khuẩn Nước bằng Ánh sáng Mặt trời (SODIS) ở Việt Nam, giúp giảm phát thải KNK trực tếp, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Lọc dự án theo
Found store(s)
Loading...

Download Danh sách Dự án tín chỉ carbon của VNEEC

Download