Dự án điện mặt trời Quang Minh

15-06-2021

 2,897 views

 2,897 views

Nhà máy điện mặt trời Quang Minh được đầu tư xây dựng tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bởi Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok với công suất 50 MWp và dự kiến xuất lên lưới 72.448 MWh điện mỗi năm.

Dự án sử dụng các tấm pin Đa tinh thể để thu hồi bức xạ mặt trời và phát điện. Các tấm pin mặt trời sử dụng trong dự án được nhập khẩu từ Trung Quốc, tuổi thọ 25 năm.

Lượng giảm phát thải từ dự án dự kiến 61.524 tCO2tđ mỗi năm và 615.240 tCO2tđ trong 10 năm của giai đoạn tín dụng đầu tiên.

Đến nay, dự án đã đăng ký Cơ chế các bon được thẩm tra (VCS) và ban hành  108.925 tCO2tđ cho giai đoạn từ 31/01/2019 – 31/08/2020.

 2,898 views,  8 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *