Dự án Điện gió trên biển – Nhà máy điện gió số 5 – Thạnh Hải 1-4

15-06-2021

 2,681 views

 2,681 views

Dự án Điện gió trên biển – Nhà máy điện gió số 5 – Thanh Hải 1-4 được đầu tư xây dựng tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bởi Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre với công suất 110 MW và dự kiến xuất lên lưới 356.950 MWh điện mỗi năm.

Lượng giảm phát thải dự kiến 319.920 tCO2tđ mỗi năm và 1.161.469 tCO2tđ trong 5 năm của giai đoạn tín dụng đầu tiên.

Dự án cũng góp phần đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững gồm SDG 7 – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người; SDG 8 – Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; SDG 13  – Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

 2,682 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *