Tổ chức thành công hội thảo tổng kết dự án TA-9055-VIE: “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ quỹ công nghệ sạch”

20-06-2020

 1,521 views

 1,521 views

Ngày 19/6/2020, VNEEC đã tổ chức thành công hội thảo tổng kết dự án TA9055-VIE: “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch”

Video giới thiệu về dự án ADB TA-9055-VIE

Tại hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ về kết quả chính và tác động của dự án mang lại, liên quan tới thiết kế và vận hành hệ thống MRV cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các hỗ trợ, hợp tác trong tương lai để xây dựng hệ thống MRV quốc gia, thực hiện nghĩa vụ báo cáo với Liên hợp quốc nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường – đơn vị chủ trì quản lý dự án, Dự án TA-9005 VIE đã hoàn thành, đáp ứng được các mục tiêu đề ra, bao gồm: Xây dựng Hệ thống MRV cho các dự án do Quỹ Công nghệ sạch (CTF) tài trợ và Kế hoạch thể chế MRV cho các dự án CTF ở Việt Nam; xây dựng Hướng dẫn MRV cho lĩnh vực giao thông và năng lượng. Dự án cũng đã tổ chức các khóa đào tạo về MRV và xây dựng các sản phẩm truyền thông. Kết quả đầu ra của Dự án TA-9055 VIE sẽ đóng góp thông tin cho việc xây dựng hệ thống MRV quốc gia đang được triển khai.

Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam

Theo ông Eric Sidgwick, đơn vị quản lý dự án của CTF tại Việt Nam cho biết, thông qua dự án này, ADB mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính, bằng cách hỗ trợ các ngành, lĩnh vực phát triển hệ thống MRV của riêng mình. Các kết quả của dự án sẽ là tiền đề để tăng cường hơn nữa việc thực hiện MRV trong các dự án do CTF tài trợ, cũng như ở phạm vi rộng hơn trong các ngành, lĩnh vực khác.

Trên cơ sở các kết quả thực hiện dự án, ông Axel Michaelowa – Trưởng nhóm Tư vấn đề xuất, trách nhiệm của các bên liên quan đến MRV cần được làm rõ ngay từ khi bắt đầu xây dựng các dự án CTF. Bên cạnh đó, cần xây dựng một tài liệu quy phạm pháp luật về MRV cấp quốc gia để làm căn cứ thiết lập và vận hành MRV ở các cấp dự án, cấp tiểu ngành. Đồng thời, chuẩn hóa các phương pháp tính toán giảm phát thải KNK ở cấp dự án, để các cơ quan liên quan có thể sử dụng kết quả của MRV theo dõi tiến trình Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định và các nghĩa vụ báo cáo cho UNFCCC.

Dự án này được thực hiện bởi Liên danh tư vấn gồm Công ty cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường VNEEC, Perspectives Climate Group và South Pole.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/xay-dung-huong-dan-bao-cao-tham-dinh-giam-phat-thai-trong-ha-tang-305938.html

 1,522 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *