Khảo sát nhận thức, sự sẵn sàng và nhu cầu đào tạo năng lực của các doanh nghiệp tham gia Hệ thống Giao dịch Hạn ngạch Phát thải (ETS) tại Việt Nam

16-11-2023

 2,729 views

 2,729 views

Nhằm phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chi phí của doanh nghiệp và xã hội thấp, thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới phát triển nền kinh tế các-bon thấp và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã quy định việc xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước.
Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự kiến tổ chức các khóa đào tạo về thị trường các-bon, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính (ETS) để tăng cường năng lực cho các bên liên quan tham gia giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch.
Để có thông tin phục vụ xây dựng nội dung khóa đào tạo và lựa chọn các đối tượng tham gia vào các khóa đào tạo nêu trên, Cục Biến đổi khí hậu trân trọng đề nghị Quý Công ty phối hợp, cung cấp thông tin tại mẫu phiếu gửi kèm theo và gửi về Cục Biến đổi khí hậu, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc gửi về hòm thư điện tử: pnhung3@monre.gov.vn hoặc truy cập link này trước ngày 30/11/2023

Lịch trình và nội dung dự kiến của
các khóa đào tạo về ETS và thị trường các-bon

1. Thời gian dự kiến của các khóa đào tạo tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Địa điểm Khóa Đối tượng Thời gian dự kiến
Hà Nội 1 Cán bộ các bộ ngành phụ trách phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam Tháng 2 năm 2024
2 Doanh nghiệp phát thải lớn tại miền Bắc Tháng 2 năm 2024
Tp. HCM 3 Doanh nghiệp phát thải lớn tại miền Nam Tháng Tháng 4 năm 2024
4 Doanh nghiệp phát thải lớn tại miền Nam Tháng 4 năm 2024

2. Nội dung đào tạo dự kiến

  Ban tổ chức Học viên
Ngày 1 Ngày thực hiện số 1: Thực hành mô phỏng nhằm giúp những người tham gia làm quen với nhau và cách hoạt động của (chức năng chính) CarbonSim, cũng như cung cấp phần giới thiệu về thuật ngữ ETS cơ bản (ví dụ: hạn mức, giao dịch, hạn ngạch được phân bổ, bù trừ, ngân hàng, đấu giá, trao đổi, giao dịch trực tiếp, v.v.)
Cung cấp cho người tham gia bài giảng về:
●        Bối cảnh về giá trị/giới hạn của mô phỏng;
●        Nguyên tắc của ETS;
●        Nguyên tắc của CarbonSim;
●        Khuyến nghị các chiến lược hiệu quả;
●        Hướng dẫn đăng ký;
●        Mô phỏng mở cho việc đăng ký;
●        Khắc phục sự cố/giải quyết vấn đề đăng ký/xóa nội dung trùng lặp;
●        Chia số lượng người tham gia thành các nhóm nhỏ gồm 2-3 người.
Đáp ứng cân nhắc của hướng dẫn viên:
●        Hoàn thành bài khảo sát/bài kiểm tra đầu vào;
●        Đăng ký.
Năm thực hiện mô phỏng số 1
●        Giám sát hệ thống;
●        Giám sát các cá nhân;
●        Phát hiện/giải quyết vấn đề;
●        Hỗ trợ giải quyết vấn đề;
●        Cung cấp thanh khoản khi cần thiết.
Giảm phát thải Bốn vòng đấu giá Giao dịch Giao dịch trực tiếp
Kết thúc năm 1
Kết thúc năm #1
●        Tính tổng toàn hệ thống;
●        Tính toán hiệu suất cá nhân;
●        Tóm tắt các điểm giảng dạy chính;
●        Chuẩn bị cho năm số 2;
●        Xem xét kết quả dựa trên mục tiêu giảng dạy và hiệu suất của người tham gia;
●        Quyết định những điều chỉnh/biến động phù hợp;
●        Biến động thử nghiệm (với thời gian cho phép);
●        Thực hiện các biến động.
●        Tiếp nhận thông tin do cơ quan quản lý mô phỏng cung cấp;
●        Đáp ứng các thảo luận;
●        Chia sẻ các chiến lược;
●        Đặt câu hỏi;
●        Phản ánh năm số 1;
●        Xem xét bài học kinh nghiệm;
●        Bắt đầu các cuộc đối thoại nội bộ, kết nối lại giữa trải nghiệm mô phỏng và các cuộc thảo luận thực tế của các bên liên quan về ETS.
Năm thực hiện thứ n
●        Giám sát hệ thống;
●        Giám sát các cá nhân;
●        Phát hiện/giải quyết vấn đề;
●        Hỗ trợ giải quyết vấn đề;
●        Cung cấp thanh khoản khi cần thiết.
●        Tiếp nhận thông tin do cơ quan quản lý mô phỏng cung cấp;
●        Đáp ứng các thảo luận;
●        Chia sẻ các chiến lược;
●        Đặt câu hỏi;
●        Phản ánh năm số 1 – n;
●        Xem xét bài học kinh nghiệm;
●        Bắt đầu các cuộc đối thoại nội bộ, kết nối lại giữa trải nghiệm mô phỏng và các cuộc thảo luận thực tế của các bên liên quan về ETS;
●        Hoàn thành khảo sát/kiểm tra kết thúc.
Ngày 1 thực hành mô phỏng
Đối với toàn bộ mô phỏng:
●        Tính tổng toàn hệ thống;
●        Tính toán hiệu suất cá nhân;
●        Tóm tắt các điểm giảng dạy chính;
●        Xem lại các thuật ngữ chính;
●        Ứng dụng kết quả mô phỏng ra thực tế;
●        Xem xét lịch trình cho ngày thứ hai.
Tham gia thảo luận và trả lời phản hồi của cơ quan quản lý.
Ngày 2 Ngày thực hiện số 2: Mô phỏng CẠNH TRANH nhằm tạo cơ hội cho học viên áp dụng các kiến thức đã học được từ bài thực tập đầu tiên và khuyến khích những bên tham gia có thành tích cao nhất – người dùng đạt mức chi phí giảm phát thải cận biên thấp nhất – sau khi kết thúc mô phỏng sẽ được công nhận trong lễ trao giải.
●        Cung cấp hướng dẫn đăng ký;
●        Mô phỏng mở cho việc đăng ký;
●        Khắc phục sự cố/giải quyết đăng ký;
●        Hoàn thành khảo sát đầu vào;
●        Đăng ký.
Bắt đầu năm mô phỏng số 1
●        Giám sát hệ thống;
●        Giám sát các cá nhân;
●        Phát hiện/giải quyết vấn đề;
●        Hỗ trợ giải quyết vấn đề;
●        Cung cấp thanh khoản khi cần thiết.
Giảm phát thải Bốn vòng đấu giá Giao dịch Giao dịch trực tiếp
Kết thúc năm mô phỏng số 1
Cuối năm 1
●        Tính tổng toàn hệ thống;
●        Tính toán hiệu suất cá nhân;
●        Tóm tắt các điểm giảng dạy chính;
●        Chuẩn bị cho năm 2;
●        Xem xét kết quả dựa trên mục tiêu giảng dạy và hiệu suất của người tham gia;
●        Quyết định những điều chỉnh/biến động phù hợp;
●        Biến động thử nghiệm (với thời gian cho phép);
●        Thực hiện các biến động.
●        Tiếp nhận thông tin do cơ quan quản lý mô phỏng cung cấp;
●        Đáp ứng các thảo luận;
●        Chia sẻ các chiến lược;
●        Đặt câu hỏi;
●        Phản ánh năm số 1;
●        Xem xét bài học kinh nghiệm;
●        Bắt đầu các cuộc đối thoại nội bộ, kết nối lại giữa trải nghiệm mô phỏng và các cuộc thảo luận thực tế của các bên liên quan về ETS.
Năm thực hiện mô phỏng thứ n
●        Giám sát hệ thống;
●        Giám sát các cá nhân;
●        Phát hiện/giải quyết vấn đề;
●        Hỗ trợ giải quyết vấn đề;
●        Cung cấp thanh khoản khi cần thiết.
Giảm thiểu Bốn vòng đấu giá Giao dịch Giao dịch trực tiếp
Kết thúc năm mô phỏng thứ n
Cuối năm số n:
●        Tính tổng toàn hệ thống;
●        Tính toán hiệu suất cá nhân;
●        Tóm tắt các điểm giảng dạy chính.
●        Chuẩn bị cho năm thứ n:
●        Xem xét kết quả dựa trên mục tiêu giảng dạy và hiệu suất của người tham gia;
●        Biến động thử nghiệm (với thời gian cho phép);
●        Thực hiện các biến động.
●        Tiếp nhận thông tin do cơ quan quản lý mô phỏng cung cấp;
●        Đáp ứng các thảo luận;
●        Chia sẻ các chiến lược;
●        Đặt câu hỏi;
●        Phản ánh năm số 1 – n;
●        Xem xét bài học kinh nghiệm;
●        Bắt đầu các cuộc đối thoại nội bộ, kết nối lại giữa trải nghiệm mô phỏng và các cuộc thảo luận thực tế của các bên liên quan về ETS;
●        Hoàn thành khảo sát/kiểm tra kết thúc.
Kết thúc ngày 2 mô phỏng cạnh tranh
Đối với toàn bộ mô phỏng:
●        Tính tổng toàn hệ thống;
●        Tính toán hiệu suất cá nhân.
Tham gia thảo luận và trả lời đáp ứng của ban tổ chức.
Chuẩn bị và tổ chức lễ bế mạc và trao giải
Với người tham gia:
●        Tóm tắt các điểm giảng dạy chính;
●        Xem lại các thuật ngữ chính;
●        Ứng dụng kết quả mô phỏng vào thực tế;
●        Công nhận những người có thành tích tốt nhất;
●        Đưa kinh nghiệm mô phỏng vào bối cảnh hoạt động phát triển ETS theo pháp lý;
●        Nhấn mạnh kết quả chức năng của việc thiết kế, quản lý hiệu quả và xây dựng năng lực;
●        Quản lý khảo sát/kiểm tra kết thúc cho những người tham gia chưa hoàn thành.
Hoàn thành khảo sát/kiểm tra kết thúc (đối với những người chưa hoàn thành).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

  • Ông Nguyễn Viết Cần, điện thoại: 0982 423 095;
  • Bà Phạm Trâm Anh, điện thoại: 0989 246 660 hoặc;
  • Ông Phạm Nam Hưng, điện thoại: 0944 395 429

 2,730 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *