Tham vấn phát triển dự án tạo tín chỉ các-bon cho các dự án cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên với Sống Foundation và Tập đoàn Temasek-Singapore

19-07-2021

 2,899 views

 2,899 views

19/7/2021. VNEEC vừa có buổi làm việc với các bên gồm Sống Foundation và Tập đoàn Temasek của Singapore để đánh giá và tư vấn phát triển – đăng ký thành các dự án tạo tín chỉ carbon cho các dự án cộng đồng, bảo tồn thiên nhiên có tiềm năng mà hiện nay Sống Foundation đang triển khai tại các địa phương ở miền Trung Việt Nam. Nếu đáp ứng các tiêu chí cho dự án carbon, doanh thu mang lại từ bán tín chỉ sẽ giúp dự án khả thi hơn và có khả năng nhân rộng hơn.

Tại cuộc họp các bên đã chia sẻ thông tin về hoạt động dự án của Sống Foundation, khả năng tham gia của Temasek với tư cách là nhà đầu tư bổ sung một phần tài chính và đánh giá kỹ thuật sơ bộ của VNEEC về tiềm năng tạo tín chỉ cho các hoạt động dự án này. Chuyên gia của VNEEC đã nhấn mạnh các thách thức liên quan đến kỹ thuật và chính sách của dự án, đồng thời VNEEC cam kết sẽ hỗ trợ tự nguyện để đánh giá tiềm năng cho dự án tín chỉ của các hoạt động dự án của Sống Foundation trong thời gian tới.

 

 2,900 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *