Vòng Phản hồi các Bên liên quan cho Dự án Tiêu chuẩn vàng Điện gió Hoà Bình 2

04-11-2021

 1,831 views

 1,831 views

Kính gửi các bên liên quan,

Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 là chủ đầu tư Dự án Điện gió Hòa Bình 2. Hoạt động của dự án bao gồm việc xây dựng nhà máy điện gió 50 MW tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Dự án sẽ tạo ra nguồn điện năng lượng tái tạo với lượng phát thải Khí nhà kính không đáng kể, sẽ thay thế một phần điện năng được cung cấp bởi các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Chủ đầu tư dự án hiện đang phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) và Swiss Carbon Value Ltd. để xây dựng và đăng ký Tiêu chuẩn vàng cho các mục tiêu toàn cầu (GS4GG) cho Dự án Điện gió Hòa Bình 2 nhằm tạo ra các tín chỉ các-bon chất lượng cao. Chúng tôi hiện đang tiến hành Vòng Phản hồi Các bên liên quan theo GS4GG – Yêu cầu Tham vấn và Tham gia của các Bên liên quan, Đoạn 6.1.4 trong đó thu thập các ý kiến ​​và phản hồi về dự án.

Các tài liệu liên quan của dự án có thể download tại link google drive:

https://drive.google.com/file/d/1VDvmC2-BtNk_TVVK9PLRMSibOrz7P-pi/view?usp=sharing

Kính mời các bên liên quan đóng góp ý kiến ​​và đưa ra đề xuất trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này bằng cách gửi e-mail tới các Bên tham gia dự án (cuonghv@pagroup.vn, eec@eec.vn, register@southpolecarbon.com) kèm theo một bản sao đến Tiêu chuẩn Vàng (help@goldstandard.org). Các bên liên quan cũng có thể đóng góp ý kiến theo Quy trình tiếp nhận thông tin đã được giới thiệu trong cuộc họp tham vấn chính thức.

 1,832 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *