Đại diện VNEEC tham dự Diễn đàn Năng lượng Sạch Châu Á (ACEF 2024)

11-06-2024

 2,115 views

 2,115 views

Ảnh: Các Đại biểu tham dự Diễn đàn Năng lượng sạch châu Á 2024

Ngày 05/6/2024, Bà Đặng Hồng Hạnh – Đồng sáng lập, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) đã được mời làm diễn giả tham gia Diễn đàn Năng lượng sạch châu Á lần thứ 19 (ACEF 2024) diễn ra tại Manila, Philippines. Sự kiện này được tổ chức bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA).

Chủ đề của ACEF năm nay là “Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, đảm bảo an ninh năng lượng và khả năng chi trả – Đã đến lúc hành động khẩn cấp”. Xoay xung quanh chủ đề chính là các phiên thảo luận, nhằm cung cấp kiến thức thực tế, nâng cao nhận thức và cơ hội hợp tác tài trợ cho các giải pháp năng lượng sạch và hiệu quả.

Tại Diễn đàn, bà Hạnh đã tham gia phiên thảo luận về Hệ thống sưởi và làm mát tiết kiệm năng lượng (Energy Efficient Heating and Cooling) với vai trò diễn giả để chia sẻ kết quả của Hỗ trợ kỹ thuật (TA) “Chương trình làm mát xanh quốc gia” do Chương trình Đối tác chuyển dịch Đông Nam Á (ETP)/UNOPS tài trợ trong giai đoạn từ tháng 2/2023 – tháng 3/2024. Trong bài trình bày, bà Hạnh đã tóm tắt kết quả khảo sát quốc gia toàn diện của ngành làm mát và những biện pháp đề xuất để xây dựng Chương trình làm mát xanh quốc gia nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính (KNK) theo các kịch bản phát triển thông thường (BAU), kịch bản NDC/NZT và kịch bản Công nghệ tốt nhất hiện có (BAT). Đáng chú ý, Việt Nam đã cam kết giảm đáng kể lượng phát thải KNK trong lĩnh vực làm mát thông qua phê chuẩn Bản sửa đổi, bổ sung Kigali và ký Cam kết làm mát toàn cầu tại COP28.

Tại sự kiện, bà Hạnh đã giới thiệu tại ba mô hình thí điểm giảm phát thải KNK cho lĩnh vực làm mát tại Việt Nam: Dịch vụ làm mát (cooling as a service); Chương trình đổi thiết bị (trade in); và Mô hình xây dựng và tạo giảm phát thải theo Điều 6.2 để trao đổi Kết quả giảm nhẹ được chuyển giao quốc tế (ITMOs) được đề xuất trong TA. Các mô hình này hứa hẹn thúc đẩy đầu tư khu vực tư nhân để chuyển đổi sang công nghệ làm mát tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả giảm nhẹ phát thải KNK và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Phiên thảo luận cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức của công chúng và các sáng kiến tài chính nhằm thúc đẩy áp dụng các giải pháp năng lượng sạch và hiệu quả.

Sự kiện này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của VNEEC trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải KNK trong lĩnh vực làm mát mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

 2,116 views,  21 

Tags:

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *