Đào tạo chuyên môn về thị trường các-bon cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

07-06-2024

 803 views

 803 views

Vào ngày 03-04/06/2024 tại Hà Nội, VNEEC đã hợp tác với Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV tổ chức đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ của Ngân hàng BIDV về các chính sách khí hậu trong nước và quốc tế, thị trường các-bon và kiểm kê khí nhà kính (KNK).

Mục tiêu của khóa đào tạo là để đáp ứng các nhu cầu nâng cao năng lực nghiệp vụ liên quan cho các cán bộ của BIDV, nhằm hỗ trợ BIDV trong thực hiện mục tiêu hướng tới phát triển mô hình Ngân hàng Xanh và chuẩn bị cho việc hỗ trợ các cơ quan quản lý liên quan trong việc xây dựng sàn giao dịch tín chỉ các-bon, cũng như tham gia vào thị trường các-bon trong nước dự kiến thí điểm từ năm 2025.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Các nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm:

  • Kiến thức tổng quan và cập nhật toàn diện về các chính sách khí hậu quốc tế, cũng như các cam kết của Việt Nam và chính sách trong nước đối với vấn đề biến đổi khí hậu và thị trường các-bon;
  • Các khái niệm, kiến thức tổng quan và cập nhật về thị trường các-bon tự nguyện và các cơ chế tạo tín chỉ các-bon, cũng như nguyên lý và nguyên tắc cơ bản về phát triển dự án tín chỉ các-bon bù trừ;
  • Các khái niệm về các công cụ định giá các-bon, yếu tố thiết kế chính và nguyên tắc vận hành của Hệ thống giao dịch phát thải (ETS) và sàn giao dịch tín chỉ các-bon (CTX);
  • Kiến thức tổng quan về kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp và đánh giá dấu chân các-bon cho danh mục tín dụng của ngân hàng.

Bên cạnh các kiến thức tổng quan, các chuyên gia của VNEEC cũng chia sẻ những kết quả nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế liên quan từ các dự án, hỗ trợ kỹ thuật do VNEEC thực hiện để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất dưới góc độ các doanh nghiệp và ngân hàng nhằm giúp BIDV chủ động chuẩn bị trước các yêu cầu chính sách khí hậu mới và tham gia vào thị trường các-bon trong nước và quốc tế. Đồng thời, các học viên đã có những thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các chính sách khí hậu như CBAM, thị trường các-bon trong nước hay các sáng kiến hiện nay về kiểm kê KNK cho lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Khóa đào tạo này không chỉ giúp các cán bộ của BIDV nâng cao hiểu biết và hỗ trợ các hoạt động chuyên môn mà các ý kiến đóng góp của các học viên sẽ giúp VNEEC tiếp tục hoàn thiện các chương trình tập huấn tương tự cho các ngành và đơn vị khác trong tương lai.

 804 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *