Ban hành CERs lần đầu tiên cho dự án thủy điện CDM của VNEEC

14-05-2009

 1,551 views

 1,551 views

Dự án Nậm Pia là dự án đầu tiên của VNEEC được đăng ký thành công cách đây hai năm . Đây là một thành công lớn qua đó chứng minh năng lực và chất lượng tư vấn CDM toàn diện của VNEEC.

Ngày 14 tháng 01 năm 2011, Ban Chấp hành Quốc tế về CDM (EB) chính thức ban hành chứng chỉ giảm phát thải (CER) cho Dự án thủy điện Nậm Pia mà không có bất cứ một yêu cầu sửa đổi nào. Đây là những chứng chỉ giảm phát thải đầu tiên mà công ty VNEEC tư vấn. Dự án Nậm Pia là dự án đầu tiên của VNEEC được đăng ký thành công cách đây hai năm. Đây là một thành công lớn qua đó chứng minh năng lực và chất lượng tư vấn CDM toàn diện của VNEEC.

Dự án Thủy điện Nậm Pia bao gồm xây dựng nhà máy thủy điện công suất 15MW trên suối Nậm Pia thuộc xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Mục đích của dự án là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (thủy năng của nước) để cung cấp cho lưới điện quốc gia theo hợp đồng mua bán điện năng (PPA) được ký với tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Sản lượng điện hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia là 61.320 MWh và tổng lượng giảm phát thải CO2 dự kiến là 238.720  tCO2 trong thời kỳ 7 năm tín dụng đầu tiên.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành dự án thủy điện Nậm Pia sẽ đem lại những đóng góp tích cực tới sự phát triển bền vững tại khu vực dự án cũng như quốc gia và phù hợp với chủ trương khuyến khích khai thác các nguồn năng lượng tái tạo của Chính phủ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng thế giới.

 1,552 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *