Hội thảo “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam (SPI-NDC)

15-04-2022

 2,811 views

 2,811 views

Ngày 13/04/2022, VNEEC đã tham dự và trình bày các kết quả nghiên cứu tại Hội thảo “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam” (SPI-NDC) do Cục Biến đổi Khí hậu chủ trì.

Tham dự Hội thảo còn có các đại diện bộ, ngành, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, cũng như phía nhà tài trợ, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Mục tiêu của Hội thảo nhằm tham vấn các kết quả đạt được của Dự án trong năm 2021 và thảo luận kế hoạch thực hiện năm 2022. Hội thảo cũng cập nhật các chính sách, quy định mới của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu (Luật Môi trường 2020, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quyết định 01/2022/QĐ-Ttg, …)

Ông Lương Quang Huy- Trưởng phòng giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến Đổi Khí Hậu, Bộ Tài Nguyên Môi Trường trình bày về các quy định mới về giảm phát thải KNK tại Việt Nam

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Tiến Hải – Trưởng ban Kỹ thuật của VNEEC đã trình bày kết quả nghiên cứu về “Đánh giá bộ chỉ số theo dõi tiến độ thực hiện NDC của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và các quá trình công nghiệp (IPPU)” – đây là hoạt động nhằm tăng cường năng lực cấp ngành trong thực hiện và theo dõi tiến độ NDC mà VNEEC đã tham gia với JICA. Bà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng ban Tư vấn VNEEC đã chia sẻ về đề xuất liên quan đến “Các biện pháp khuyến khích phi tài chính: Mở rộng lĩnh vực Biến đổi khí hậu trong Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam”, để thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đóng góp vào thực hiện NDC và mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Hải – Trưởng ban Kỹ thuật VNEEC trình bày kết quả nghiên cứuBà Nguyễn Hồng Loan – Trưởng ban Tư vấn VNEEC trả lời câu hỏi của đại biểu tham dự sau bài trình bày

Hội thảo đã diễn ra hết sức thành công, với sự tham gia thảo luận nhiệt tình từ các đại biểu tham dự trực tiếp và các các đại biểu tham dự online. Thông tin về hội thảo trên trang của DCC: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3781/Tang-cuong-nang-luc-thuc-hien-NDC-cho-Bo,-nganh-va-doanh-nghiep.html

 2,812 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *