Dự án CDM thủy điện qui mô lớn thứ hai được đăng ký thành công

07-03-2010

 1,181 views

 1,181 views

Ngày 7 tháng 3 năm 2010, dự án thủy điện Nậm Giôn đã được Ban Chấp hành Quốc tế về CDM (EB) chấp thuận đăng ký thành dự án CDM mà không có một yêu cầu sửa đổi nào. Dự án CDM thủy điện Nậm Giôn do VNEEC tư vấn là dự án thủy điện lớn nhất được phát triển và đăng ký thành công của Việt Nam tính đến thời điểm này.

Dự án thuỷ điện Nậm Giôn bao gồm việc xây dựng nhà máy thuỷ điện công suất 20 MW trên suối Nậm Giôn tại xã Nậm Giôn, huyện Mường La và xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Mục đích của dự án là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (thủy năng của nước) để cung cấp cho lưới điện quốc gia theo hợp đồng mua bán điện năng (PPA) được ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sản lượng điện hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia là 80.636 MWh và tổng lượng giảm phát thải CO2 dự kiến là 288.092 tCO2 trong thời kỳ 7 năm tín dụng đầu tiên. Dự án đã ký Hợp đồng mua bán giảm phát thải với tập đoàn ORBEO.

Tổ máy số 1 của công trình dự án thủy điện Nậm Giôn đưa vào vận hành vào cuối năm nay và dự kiến dự án sẽ bắt đầu phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia từ tháng 9/2011.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành dự án thủy điện Nậm Giôn sẽ đem lại những đóng góp tích cực tới sự phát triển bền vững tại khu vực dự án cũng như quốc gia và phù hợp với chủ trương khuyến khích khai thác các nguồn năng lượng tái tạo của Chính phủ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng thế giới.

Dự án CDM thủy điện qui mô lớn Nậm Giôn là dự án CDM thứ ba của VNEEC được đăng ký mà không có một yêu cầu sửa đổi nào, đã cho thấy năng lực tư vấn chất lượng cao và tin cậy của VNEEC.

 1,182 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *