VNEEC thực hiện điều tra khảo sát quốc gia về HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ôzôn

20-10-2016

 4,151 views

 4,151 views

Chương trình điều tra khảo sát quốc gia về kiểm kê chất HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ozone (ODS) do Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC) và Quỹ song phương của Nghị định thư (MF) tài trợ thực hiện hiện thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới. Mục đích của chương trình là điều tra khảo sát về các chất HFCs và ODS trên toàn quốc.

VNEEC là đơn vị hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới thực hiện điều tra khảo sát nhằm mục đích:

– Xây dựng kiểm kê quốc gia về HFCs và các ODS khác được nhập khẩu, sử dụng và lưu trữ tại Việt Nam;

– Đánh giá mức độ sử dụng và mức phát thải hiện tại và dự kiến của HFC và các ODS khác;

– Điều tra và báo cáo về hoạt động sử dụng trong quá khứ và dự kiến của ODS hiện hành và mới, bao gồm cả các chất thay thế có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu cũng như việc phân bổ theo ngành.

Trong khuôn khổ thực hiện chương trình, VNEEC đã tiến hành điều tra khảo sát tại 60 doanh nghiệp liên quan trên toàn quốc trong giai đoạn từ 16 tháng 09 đến 19 tháng 10 năm 2016.

Điều tra khảo sát đã thu thập được nhiều thông tin, số liệu hữu ích cũng như những bài học kinh nghiệm phục vụ cho mục đích của Chương trình.

 4,152 views,  4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *