Trao đổi về hoạt động ứng phó với rủi ro biến đổi khí hậu với Quỹ Dragon Capital

25-11-2021

 2,549 views

 2,549 views

Ngày 19/11/2021, Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Việt Nam và VNEEC đã có cuộc họp trao đổi trực tuyến. Thành lập năm 1994, Dragon Capital Group, hiện được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam, là tổ chức tài chính tập trung vào Việt Nam với dày dặn kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tại cuộc họp, VNEEC đã giới thiệu về các dịch vụ và lĩnh vực tư vấn liên quan đến “rủi ro biến đổi khí hậu” – phát thải và giảm phát thải Khí nhà kính (KNK) cũng như cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nếu quản lý tốt các rủi ro liên quan này. Các thông tin trao đổi tập trung vào hai nội dung, gồm: xây dựng các dự án tín chỉ các-bon cho các hoạt động dự án năng lượng tái tạo, và quy trình, cách thức, yêu cầu cho tính toán carbon footprint hay dấu chân các-bon cho một doanh nghiệp hay một Quỹ đầu tư.

Đánh giá dấu chân các-bon sẽ giúp quản lý phát thải KNK, xây dựng và đánh giá các biện pháp giảm phát thải KNK thông qua xác định lượng phát thải và các nguồn phát thải quan trọng trong các hoạt động sản xuất/đầu tư của một doanh nghiệp hay một Quỹ. Đối với một Quỹ đầu tư, báo cáo Đánh giá dấu chân các-bon cho danh mục đầu tư của Quỹ sẽ đưa ra các thông tin sâu về phát thải KNK của từng hoạt  giúp lựa chọn lĩnh vực và danh mục đầu tư có phát thải KNK thấp, giảm rủi ro khí hậu, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng hình ảnh tích cực của nhà đầu tư.

 2,550 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *