Tham vấn phát triển dự án tạo tín chỉ các-bon cho diện tích rừng nguyên sinh với Tổ chức Pathfinder Nature

20-10-2021

 2,348 views

 2,348 views

Ngày 20/10/2021, Pathfinder Nature và VNEEC đã có cuộc họp trực tuyến. Pathfinder Nature là đơn vị hiện có các hoạt động đầu tư và bảo tồn rừng nguyên sinh, bảo vệ nguồn nước của cao nguyên Langbiang – là thượng nguồn của hai con sông quan trọng của miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai và Serepok, đồng thời bảo tồn các loài thực vật quý hiếm.

Mục đích cuộc họp nhằm giới thiệu về năng lực của hai bên, tìm hiểu cơ hội phát triển dự án tạo tín chỉ các-bon cho diện tích rừng nguyên sinh do Pathfinder đang quản lý và bảo tồn. VNEEC đã cung cấp các thông tin sơ bộ về tiềm năng xây dựng dự án tín chỉ các-bon cho các hoạt động đầu tư liên quan của Pathfinder. Hai bên cũng đã thảo luận về các căn cứ pháp lý, kinh nghiệm về xây dựng dự án tín chỉ liên quan đến bảo tồn và phát triển rừng, cũng như tiềm năng về giao dịch và nhu cầu tín chỉ của thị trường trong nước và quốc tế.

Cuộc họp mở ra những cơ hội hợp tác giữa VNEEC và Pathfinder Nature trong lĩnh vực REDD+ và Khí hậu và dự án tạo tín chỉ đăng ký dưới hình thức dự án Cộng đồng và Bảo tồn đa dạng sinh học (CCB).

 2,349 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *