Hội thảo về “Hướng dẫn đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các dự án tương tự dự án CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại Việt Nam”

21-08-2019

 1,440 views

 1,440 views

Ngày 15/8/2019, tại khách sạn Pullman, hội thảo lần thứ 3 về “Hướng dẫn Đo đạc, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) cho các dự án tương tự dự án CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại Việt Nam”Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với Công ty CP tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC) tổ chức đã thành công tốt đẹp!

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án”TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ KNK vào hạ tầng quốc gia”, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ ba về “Hướng dẫn Đo đạc, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) cho các dự án tương tự dự án CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại Việt Nam. Mục đích chính của hội thảo là nhằm tham vấn các bên liên quan về hướng dẫn MRV cho các dự án tương tự dự án CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại Việt Nam dựa trên hệ thống MRV đã được xây dựng; đề xuất những hỗ trợ, hợp tác cần thiết trong khuôn khổ Dự án.

Hình 1. Quang cảnh buổi hội thảo

Các mục tiêu chính mà hội thảo hướng đến:

  • Cập nhật tiến độ và các hoạt động của TA;
  • Trình bày nội dung MRV và Hệ thống Tăng cường Minh bạch theo Thỏa thuận Paris;
  • Cập nhật về hiện trạng xây dựng hệ thống MRV quốc gia và yêu cầu xây dựng hệ thống MRV cấp ngành và cấp dự án;
  • Trình bày Dự thảo các hướng dẫn MRV hiện tại và đề xuất cho các ngành giao thông và năng lượng tương tự như các dự án do CTF tài trợ;
  • Thu thập các ý kiến phản hồi về dự thảo Hướng dẫn để hoàn thiện.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Hình 2. Ông Axel Michaelowa chia sẻ về hệ thống Tăng cường minh bạch theo Thỏa thuận Paris và kết quả đối với MRV quốc gia từ năm 2024 trở đi

Hình 3. Bà Nguyễn Hồng Loan- chuyên gia tư vấn đang chia sẻ về các nguyên tắc và khái niệm chung của MRV

Hình 4. Bà Đặng Hồng Hạnh – Phó trưởng nhóm tư vấn chia sẻ tóm tắt tình hình thực hiện TA, các hoạt động và thách thức đối với dự án

Hình 5. Ông Nguyễn Tiến Hải – chuyên gia dự án hướng dẫn MRV cho các dự án tiết kiệm năng lượng trong phân phối điện năng

Hình 6. Bà Cao Thị Thu Hương – chuyên gia dự án trình bày hướng dẫn MRV cho các dự án và hội nhập đô thị trong lĩnh vực giao thông

Hình 7. Bà Trịnh Bích Thủy – chuyên gia dự án tiếp tục trình bày các hướng dẫn MRV trong lĩnh vực giao thông

Hội thảo đã mở ra cơ hội để các chuyên gia năng lượng, các bộ ban ngành, viện nghiên cứu và các bên liên quan cùng chung sức xây dựng và thiết lập các đầu mối liên hệ; trao đổi về phạm vi công việc và kế hoạch hoạt động; và cập nhật tình trạng của các dự án do CTF tài trợ cũng như các hoạt động liên quan trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

 1,441 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *