Dự án điện gió Hoà Bình 1 được chứng nhận thành công theo tiêu chuẩn Gold Standard

09-11-2021

 3,921 views

 3,921 views

VNEEC vui mừng thông báo rằng dự án Điện gió Hoà Bình 1 của Tập đoàn PAG đã được hoàn tất các thủ tục chứng nhận theo Tiêu chuẩn Gold Standard vào ngày 01 tháng 11 năm 2021. Như vậy dự án điện gió Hoà Bình 1 đã được xác nhận là dự án Gold Standard, với GS ID là 10794.

Nguồn: PAGROUP – PHƯƠNG ANH

Đây là dự án điện gió thứ 3 ở Việt Nam được chứng nhận theo Gold Standard và cũng là dự án điện gió đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện toàn bộ các thủ tục và đăng ký trực tiếp với Gold Standard, qua đó sẽ trực tiếp tạo ra tín chỉ GS VER.

Với việc được xác nhận là dự án Gold Standard, bên cạnh việc có thêm nguồn doanh thu bổ sung từ các giao dịch tín chỉ GS VER, dự án cũng được xác nhận là dự án có mức độ toàn vẹn môi trường ở mức cao nhất và góp phần vào quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc thông qua 3 tiêu chí là SDG7 – SDG 8 và SDG 13.

Đây là tiêu chí rất quan trọng của doanh nghiệp trong việc thu hút thêm các nguồn vốn từ quốc tế, đặc biệt thông qua thị trường chứng khoán, khi được công nhận là cổ phiếu xanh.

Mọi thông tin chi tiết về dự án được công bố công khai trên trang web của Gold Standard ở tại địa chỉ: https://registry.goldstandard.org/projects/details/2751.

 3,922 views,  6 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *