Việt Nam đã công bố Báo cáo Cập nhật hai năm một lần – Lần thứ 3 (BUR3) gửi Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC)

07-07-2021

 2,770 views

 2,770 views

BUR3 của Việt Nam được thực hiện trong năm 2020 thể hiện sự cam kết và trách nhiệm nghĩa vụ của Việt Nam với vai trò của một nước thành viên tham gia UNFCCC đồng thời cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển đất nước và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu của UNFCCC và Thỏa Thuận Paris.

VNEEC vinh dự được tham gia đóng góp thực hiện BUR3 với đội chuyên gia kỹ thuật chịu trách nhiệm thu thập, phân tích dữ liệu và dự thảo “Chương 3 Các hoạt động giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính và tác động” cùng một số thông tin/phân tích để dự thảo “Chương 5. Thông tin khác”.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội ngũ chuyên gia của VNEEC được tham gia soạn thảo BUR cùng với các chuyên gia trong nước hàng đầu về Biến đổi khí hậu khác.

Báo cáo đầy đủ có thể tải về từ https://unfccc.int/documents/273504.

 2,771 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *