Trình bày kết quả đánh giá nghiên cứu khả thi thực hiện dự án tín chỉ các-bon rừng ở tỉnh Tuyên Quang

17-04-2024

 1,065 views

 1,065 views

Vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, đoàn chuyên gia của South Pole và Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kết quả đánh giá nghiên cứu khả thi thực hiện dự án tín chỉ các-bon rừng ở đây.

Vừa qua đoàn công tác của VNEEC do ông Trần Minh Tuyến (Giám đốc) dẫn đầu đã có buổi làm việc ở UBND tỉnh Tuyên Quang với sự tham gia của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Chi cục kiểm lâm, cán bộ các phòng ban của UBND và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn, cùng sự tham gia trực tuyến của South Pole. Các bên đã trao đổi với nhau về dự án tín chỉ các-bon rừng khả thi ở tỉnh Tuyên Quang. 

Nội dung trao đổi bao gồm bài trình bày tổng quát về phát triển dự án tín chỉ các-bon và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đoàn chuyên gia đã kiến nghị các loại hình dự án tín chỉ các-bon rừng có thể thực hiện tại Tuyên Quang.

Các biện pháp phù hợp với dự án, diện tích thực hiện và ước tính lượng giảm phát thải cũng được thực hiện bởi đoàn chuyên gia của South Pole và VNEEC. Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang có thể cân nhắc và đưa ra quyết định về việc thực hiện dự án dựa vào thiên nhiên (NbS), cụ thể là dự án tín chỉ các-bon rừng, trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, VNEEC cũng trình bày về khung pháp lý về tín chỉ các bon rừng: các đối tượng có quyền tham gia cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế, cùng những yêu cầu tham gia thị trường các-bon bắt buộc và tự nguyện. Phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thể hiện quan tâm và sẵn sàng hợp tác với South Pole cùng VNEEC trong dự án này. Dự kiến trong thời gian tới, các bên sẽ tập trung để phát triển dự án thí điểm. 

Các dự án dựa vào thiên nhiên mang lại một loại lợi ích đồng thời và có thể cung cấp lượng giảm phát thải trên quy mô lớn, từ đó mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng địa phương.

Linh Nguyễn Lê

 1,066 views,  8 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *