Triển khai các dự án thí điểm tín chỉ các-bon dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam

02-12-2022

 3,337 views

 3,337 views

Liên danh VNEEC và South Pole đã đề xuất Dự án “Thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên thông qua các dự án tín chỉ các-bon rừng” và dự án này được lựa chọn là một trong 6 hoạt động để xây dựng Đối tác cho Thị trường các-bon do Nền tảng đối tác kinh doanh (Business Partnerships Platform – BPP) của Chính phủ Australia chủ trì và điều phối.

Từ ngày 29/11 đến ngày 1/12 năm 2022 các buổi họp khởi động dự án và kết nối các đối tác đã được tổ chức tại Hà Nội bởi BPP và Đại sứ quán Australia.

Thông qua BPP, Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ thực hiện ý tưởng dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường các-bon một cách bền vững, đem lại các lợi ích về môi trường, khí hậu đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng ở khu vực dự án và thúc đẩy việc phát trển các dự án tín chỉ các-bon dựa vào thiên nhiên ở Việt Nam.

Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Australia – Mark Tattersall cùng đại diện từ VNEEC và South Pole tại buổi họp khởi động dự án

Mối quan hệ đối tác mới được thiết lập giữa liên danh VNEEC, South Pole và Bộ Ngoại giao và Thương mại của Chính phủ Úc trong khuôn khổ hoạt động dự án đề xuất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xây dựng năng lực thể chế và cá nhân trong việc phát triển các dự án các-bon dựa vào thiên nhiên tại Việt Nam đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát triển các dự án Jurisdictional and Nested REDD+. Jurisdictional and Nested REDD+ là một loại hình tín chỉ rừng có nhiều tiềm năng nhưng cũng gặp rất nhiều thách thức để phát triển tại Việt Nam. Việc phát triển các dự án Jurisdictional and Nested REDD+ sẽ dựa trên kinh nghiệm phát triển các dự án Trồng rừng, Tái trồng rừng và Phục hồi thảm thực vật (ARR) của VNEEC và South Pole tại hai tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam và năng lực địa phương đã được nâng cao qua việc phát triển các dự án trên. Quan hệ đối tác này sẽ thúc đẩy phát triển các loại hình tín chỉ các-bon dựa vào thiên nhiên như một nguồn tài chính bền vững mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường lâu dài tại địa phương cũng như thúc đẩy sự phát triển của thị trường các-bon tại Việt Nam.

Đọc thêm tại: https://thebpp.com.au/partnership/promoting-nature-based-solutions-through-afforestation-carbon-projects-in-vietnam/?fbclid=IwAR3cyCPot5hOiwqj5hj8-8h8yHO0k9qFmqLK5uJUjAukrJjjkDnwDEe8xQA

 3,338 views,  2 

Tags:

  • REDD+
  • Bài viết liên quan

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *