Tổ chức thành công hội thảo tham vấn “Xây dựng chương trình tín chỉ các-bon và hệ thống MRV cho chương trình tín chỉ các-bon”

21-07-2020

 1,490 views

 1,490 views

Ngày 21/07/2020, tại khách sạn Lake Side, hội thảo tham vấn về ” Xây dựng chương trình tín chỉ Các-bon và hệ thống MRV cho chương trình tín chỉ các-bon” do Ngân hàng Thế giới (WB) tại trợ, được South Pole phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) tổ chức đã thành công tốt đẹp!

Mục đích chính của hội thảo là nhằm tham vấn các bên liên quan về việc xây dựng hệ thống MRV đối với chương trình tín chỉ các-bon ; đề xuất những hỗ trợ, hợp tác cần thiết trong khuôn khổ Dự án.

Các mục tiêu chính mà hội thảo hướng đến:

  • Cập nhật tiến độ và các hoạt động của dự án;
  • Giới thiệu khung pháp lý cho chương trình tín chỉ và xây dựng hệ thống MRV của Việt Nam;
  • Trình bày các yếu tố, nguyên tắc và tiêu chí thiết kế chính cho chương trình tín chỉ quốc gia;
  • Trình bày nhu cầu tăng cường năng lực, các rào cản và khuyến nghị để vận hành hiệu quả hệ thống MRV cho chương trình tín chỉ quốc gia

Ông Lương Quang Huy – đại diện cho Cục BĐKH có bài trình bày đầu tiên “Giới thiệu khung pháp lý cho chương trình tín chỉ và xây dựng hệ thống MRV của Việt Nam”

Hội thảo đã mở ra cơ hội để các chuyên gia năng lượng, các bộ ban ngành, viện nghiên cứu và các bên liên quan cùng chung sức xây dựng và thiết lập các đầu mối liên hệ; trao đổi về phạm vi công việc và kế hoạch hoạt động; và cập nhật tình trạng của dự án cũng như các hoạt động liên quan trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.

Dưới đây là đường link các bài trình bày trong buổi tham vấn:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xr1hdNJ_vWoJV5jwdBOolsvYx4J8sUDL

 1,491 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *