Các dự án đã được DNA cấp thư phê duyệt – LOA trong quý 1,2 và 3 năm 2008

11-08-2008

 1,170 views

 1,170 views

Trong năm 2008, Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia về CDM (DNA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Thư phê duyệt cho 17 dự án CDM do VNEEC là Cơ quan Phát triển dự án. Dưới đây là thông tin chi tiết  về các dự án đã được cấp LoA.
Ngày 08 tháng 08 năm 2008, Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia về CDM (DNA) thuộc Bộ Tài ngyên và Môi trường đã cấp Thư phê duyệt cho 03 dự án CDM do VNEEC là Cơ quan Phát triển dự án. Dưới đây là thông tin chi tiết  về 03 dự án đã được cấp LoA:

1. Dự án nhà máy Thuỷ điện An Điềm II

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Sông Vàng

–          Địa điểm dự án: huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

–          Tổng công suất: 15,6 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 45.127 tCO2/năm

2. Dự án trích khí sinh học từ nước thải sản xuất tinh bột mì và sử dụng cho CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

–          Địa điểm dự án: tỉnh Quảng Ngãi

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 92.039 tCO2/năm

3. Dự án nhà máy điện gió Bình Thuận số 1

–          Địa điểm dự án: tỉnh Bình Thuận

–          Tổng công suất: 30 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 59.043 tCO2/năm

Ngày 30 tháng 06 năm 2008, Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia về CDM (DNA) thuộc Bộ Tài ngyên và Môi trường đã cấp Thư phê duyệt cho 09 dự án CDM do VNEEC là Cơ quan Phát triển dự án. Dưới đây là thông tin chi tiết  về 09 dự án đã được cấp LoA:

1. Dự án cụm nhà máy Thuỷ điện Nậm Tha

–          Chủ dự án: Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Phúc Khánh

–          Địa điểm dự án: huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

–          Tổng công suất: 34,0 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 70.760 tCO2/năm

2. Dự án nhà máy Thuỷ điện Thái An

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Thái An

–          Địa điểm dự án: huyện Quảng Bạ và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

–          Tổng công suất: 82,0 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 213.625 tCO2/năm

3. Dự án cụm nhà máy Khe Soong and Hợp Thành

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Tiên Yên

–          Địa điểm dự án: huyện Tiên Yên , tỉnh Quảng Ninh

–          Tổng công suất: 12,6 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 31.305 tCO2/năm

4. Dự án nhà máy Thuỷ điện Yan Tann Sien

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Cao Nguyên – Sông Đà

–          Địa điểm dự án: huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

–          Tổng công suất: 19,5 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 45.586 tCO2/năm

5. Dự án nhà máy Thuỷ điện Đắk Pône

–          Chủ dự án: CTCP Đầu tư Điện lực 3

–          Địa điểm dự án: huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

–          Tổng công suất: 15,6 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 40.041 tCO2/năm

6. Dự án nhà máy Thuỷ điện Sông Ông

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Sông Ông

–          Địa điểm dự án: huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

–          Tổng công suất: 8,1 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 23.540 tCO2/năm

7. Dự án cụm nhà máy Thuỷ điện Bản Chuồng – Yên Lập

–          Chủ dự án: Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy Lợi (AGRIMECO)

–          Địa điểm dự án: tỉnh Quảng Ninh

–          Tổng công suất: 5,8 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 12.985 tCO2/năm

8. Dự án đồng phát nhiệt điện trấu Đình Hải

–          Chủ dự án: CTCP Nhiệt điện Đình Hải

–          Địa điểm dự án: khu CN Trà Nóc, thành phố Cần Thơ

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 44.150 tCO2/năm

9. Dự án xử lý nước thải và thu hồi khí mê tan tại CTCP Đồng Xanh

–          Chủ dự án: CTCP Đồng Xanh

–          Địa điểm dự án: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 231.598 tCO2/năm

Ngày 12 tháng 02 năm 2008, Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia về CDM (DNA) thuộc Bộ Tài ngyên và Môi trường đã cấp Thư phê duyệt cho 05 dự án CDM do VNEEC là Cơ quan Phát triển dự án. Dưới đây là thông tin chi tiết  về 05 dự án đã được cấp LoA:

1. Dự án cụm nhà máy Thuỷ điện Ngòi Xan

–          Chủ dự án: CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Tiến và CTCP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Số 1 – Lào Cai

–          Địa điểm dự án: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

–          Tổng công suất: 40,0 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 99.331 tCO2/năm

2. Dự án nhà máy Thuỷ điện Tả Trạch

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Bitexco – Tả Trạch

–          Địa điểm dự án: huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

–          Tổng công suất: 19,5 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 47.782 tCO2/năm

3. Dự án nhà máy Thuỷ điện Chiềng Công

–          Chủ dự án: CTCP Xây dựng và Thương mại Lam Sơn

–          Địa điểm dự án: huyện Mường La, tỉnh Sơn La

–          Tổng công suất: 14,5 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 34.256 tCO2/năm

4. Dự án cụm nhà máy Thuỷ điện Pác Khuổi

–          Chủ dự án: CTCP Thuỷ điện Pác Khuổi

–          Địa điểm dự án: huyện Hoà An , tỉnh Cao Bằng

–          Tổng công suất: 11,1 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 26.312 tCO2/năm

5. Dự án cụm nhà máy Thuỷ điện Mường Kim

–          Chủ dự án: CTCP Cơ khí Thiết bị điện Hà Nội

–          Địa điểm dự án: huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái

–          Tổng công suất: 36,0 MW

–          Tổng lượng CO2 giảm được ước tính hàng năm: 45.692 tCO2/năm

 1,171 views,  4 

Tags:

  • CDM
  • Bài viết liên quan

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *