Về chúng tôi

VNEEC là công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), bảo vệ tầng ozone, phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường hiệu quả năng lượng. Tại VNEEC, chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia trong nước và quốc tế với kinh nghiệm chuyên sâu và giàu nhiệt huyết.

Sau hơn 14 năm hoạt động tích cực, VNEEC đã đạt được những con số ấn tượng như sau:

      

  • 175+ Dự án CDM
  • 60+ Dự án tư vấn
  • 200+ Khách hàng
  • 6.000.000+ CER được ban hành
Updating