Đăng ký thành công dự án nhà máy điện gió quy mô lớn nhất Việt Nam
Ngày 13/12/2012, dự án “Nhà máy Điện gió tỉnh Bạc Liêu” với tổng công suất 99,2 MW do VNEEC phát triển (Công ty TNHH Xây  dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý là Chủ đầu tư) đã đăng ký thành công với Ban Chấp hành Quốc tế về CDM (EB).

Xem Thêm

Đăng ký thành công PoA cho các thủy điện
Đăng ký thành công PoA duy nhất cho các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam. Ngày 15/11/2012, dự án “Chương trình Hoạt động (PoA) Dự án Thủy điện qui mô nhỏ ở Việt Nam”  do VNEEC phát triển và quản lý đã đăng ký thành công với Ban Chấp hành Quốc tế về CDM (EB).

Xem Thêm

VNEEC đăng ký thành công 40 dự án
Ngày 12/07/2012, dự án Thủy điện Nho Quế 3 vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB) nâng tổng số các dự án do VNEEC phát triển được đăng ký thành công lên 40 dự án.

Xem Thêm

VNEEC đăng ký thành công 36 dự án
Ngày 20/05/2012, dự án Đồng phát nhiệt điện sử dụng nhiên liệu trấu Đình Hải vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB).

Xem Thêm

VNEEC đăng ký thành công 30 dự án
Ngày 02/03/2012, dự án Thủy điện Za Hưng 30 MW vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB). Đây là dự án thứ 30 do VNEEC phát triển được đăng ký thành công với EB.

Xem Thêm