Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (CDM - GS)
Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (CDM - GSCDM) Ngày 26Tháng /02/2020, dự án CDM “Nhà máy Thủy điện Za Hưng” với tổng công suất 30 MW do Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường - (VNEEC) phối hợp với Công ty Cổ phần Za Hưng (Chủ đầu tư nhà máy) đã đăng ký thành công với Ban Chấp hành Quốc tế về...

Xem Thêm

Thông báo gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (GS-CDM)
Công ty Cổ phần Za Hưng (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Za Hưng) phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (Đơn vị tư vấn CDM) thực hiện gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo cơ chế GS-CDM.

Xem Thêm

Thông báo gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Yan Tann Sien theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (GS-CDM)
Công ty Cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Yan Tann Sien) phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (Đơn vị tư vấn CDM) thực hiện gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Yan Tann Sien theo cơ chế GS-CDM. Giai đoạn tín dụng lần thứ hai của dự án dự kiến bắt đầu từ ngày 01/04/2019 và kết thúc vào 31/03/2026. Chủ dự án:...

Xem Thêm

Thông báo gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Nậm Giôn theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (GS-CDM)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hà Thao (Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Giôn) phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (Đơn vị tư vấn CDM) thực hiện gia hạn giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Nậm Giôn theo cơ chế GS-CDM.

Xem Thêm

Hội thảo về
Ngày 15/8/2019, tại khách sạn Pullman, hội thảo lần thứ 3 về "Hướng dẫn Đo đạc, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) cho các dự án tương tự dự án CTF tài trợ trong lĩnh vực giao thông và năng lượng tại Việt Nam”Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với Công ty CP tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC) tổ chức đã thành công tốt đẹp!

Xem Thêm