VNEEC đăng ký thành công 40 dự án
Ngày 12/07/2012, dự án Thủy điện Nho Quế 3 vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB) nâng tổng số các dự án do VNEEC phát triển được đăng ký thành công lên 40 dự án.

Xem Thêm

VNEEC đăng ký thành công 36 dự án
Ngày 20/05/2012, dự án Đồng phát nhiệt điện sử dụng nhiên liệu trấu Đình Hải vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB).

Xem Thêm

VNEEC đăng ký thành công 30 dự án
Ngày 02/03/2012, dự án Thủy điện Za Hưng 30 MW vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB). Đây là dự án thứ 30 do VNEEC phát triển được đăng ký thành công với EB.

Xem Thêm

25 dự án CDM đăng ký thành công và ban hành CERs lần thứ hai cho dự án thủy điện Nậm Pia
Các hoạt động thành công của VNEEC trong thời gian qua đã và sẽ  tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của VNEEC trên thị trường carbon ở Việt Nam cũng như cam kết hoạt động và niềm tin của VNEEC để xây dựng thị trường carbon lâu dài sau 2012.

Xem Thêm

Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập VNEEC
VNEEC kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 vào ngày 27/09/2011

Xem Thêm