Công cụ tính toán Giảm phát thải Khí nhà kính
Phát triển hệ thống MRV cho các dự án do CTF tài trợ (49145-001), Liên danh Tư vấn do VNEEC đứng đầu đã xây dựng các Hướng dẫn MRV cho các hoạt động dự án đường sắt đô thị và nâng cao hiệu suất năng lượng trong truyền tải điện.

Xem Thêm

Đăng ký thành công Tiêu chuẩn Năng lượng Tái tạo quốc tế (I-REC) cho Dự án Thủy điện Nậm Xá
Dự án Thủy điện Nậm Xá đã đăng ký thành công theo tiêu chuẩn Năng lượng Tái tạo quốc tế (I-REC) kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Xem Thêm

Đăng ký thành công Tiêu chuẩn các-bon Tự nguyện (VCS) cho Dự án điện mặt trời Quang Minh
Dự án năng lượng mặt trời Quang Minh đã đăng ký thành công theo Tiêu chuẩn Các-bon Tự nguyện (VCS) kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2019.

Xem Thêm

Chương trình các hoạt động (PoA) “Chương trình Mạng lưới điện từ năng lượng mặt trời Đông Nam Á Thái Bình Dương (SUNSEAP)” được cấp Thư phê duyệt từ Việt Nam
Ngày 16/03/2020, Chương trình các hoạt động (PoA) “Chương trình Mạng lưới điện từ năng lượng mặt trời Đông Nam Á Thái Bình Dương (SUNSEAP)” đã được Cơ quan thẩm quyền quốc gia về CDM – DNA Việt Nam cấp Thư phê duyệt (LoA).

Xem Thêm

Đăng ký thành công Tiêu chuẩn các-bon Tự nguyện (VCS) cho Dự án điện mặt trời Hồng Phong 4- 48 MW
Dự án năng lượng mặt trời 48MW Hồng Phong 4 đã đăng ký thành công theo Tiêu chuẩn Carbon Tự nguyện (VCS) kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2020.

Xem Thêm