Dự án PoA cho các thủy điện vừa và nhỏ đã được ban hành CERs lần đầu tiên
Ngày 30/05/2019, Dự án PoA cho các thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam do Công ty Cổ phần tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) phát triển và quản lý, đã được Ban Chấp hành Quốc tế về CDM (EB) phê duyệt và ban hành số lượng CERs rất lớn là 403,593 CERs.

Xem Thêm

Xây dựng phương án MRV và khung thể chế thực hiện cho các dự án trong lĩnh vực giao thông và năng lượng
Sáng ngày 17/4, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với Công ty CP tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC) tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ nhất về xây dựng phương án đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV) và khung thể chế thực hiện cho các dự án trong lĩnh vực giao thông và năng lượng do Quỹ công nghệ sạch tài trợ cho Việt Nam.

Xem Thêm

VNEEC & VNH hướng dẫn đo lường và báo cáo dấu vết các-bon (carbon footprint) cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) đã phối hợp cùng Quỹ Vietnam Holding (VNH) tổ chức thành công Hội thảo “Phương pháp Đo lường và Báo cáo carbon footprint cho Doanh nghiệp” trong khuôn khổ chương trình đối thoại “Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem Thêm

VNEEC thực hiện điều tra khảo sát quốc gia về HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ozone
Chương trình điều tra khảo sát quốc gia về kiểm kê chất HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ozone (ODS) do Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC) và Quỹ song phương của Nghị định thư (MF) tài trợ thực hiện hiện thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới. Mục đích của chương trình là điều tra khảo sát về các chất HFCs và ODS trên toàn quốc.

Xem Thêm

Dự án CDM Xử lý rác thải Vietstar được ban hành CERs lần đầu tiên
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Công ước Khung của Liên hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã phê duyệt và ban hành 141.746 CERs cho Dự án CDM Tránh phát thải khí mêtan thông qua việc ủ hiếu khí phân vi sinh tại nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Vietstar cho giai đoạn tín chỉ đầu tiên từ 06/01/2013 đến 05/01/2016.

Xem Thêm