Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (CDM - GS)

Gia hạn thành công giai đoạn tín dụng cho dự án thủy điện Za Hưng theo Tiêu chuẩn vàng và Cơ chế phát triển sạch (CDM - GSCDM) Ngày 26Tháng /02/2020, dự án CDM “Nhà máy Thủy điện Za Hưng” với tổng công suất 30 MW do Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường - (VNEEC) phối hợp với Công ty Cổ phần Za Hưng (Chủ đầu tư nhà máy) đã đăng ký thành công với Ban Chấp hành Quốc tế về GS-CDM (https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/BVQI1299431617.8/view). Giai đoạn tín dụng lần thứ hai của dự án bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào 31/12/2025.

Nhà máy Thuỷ điện Za Hưng có hai tổ máy, với công suất lắp máy là 30 MW. Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Za Hưng và Ma Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Hoạt động dự án sẽ tạo ra lượng điện từ năng lượng tái tạo, thay thế cho lượng điện sản xuất bởi các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Việc đầu tư và vận hành nhà máy thuỷ điện nối lưới sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua khai thác nguồn thủy năng để sản xuất điện, thay thế sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng khác (chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch), đóng góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính (KNK). Dự án cũng góp phần trực tiếp tạo việc làm cho ổn định và lâu dài cho người dân địa phương qua việc tuyển dụng và đào tạo người dân địa phương cho các vị trí công việc dài hạn của nhà máy.

Hệ thống đập của nhà máy thủy điện Za Hưng

Ngoài ra, dự án đã thúc đẩy việc chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất điện tại Việt Nam thông qua lắp đặt và sử dụng các loại tua-bin và máy phát điện hiện đại, công suất cao cho thuỷ điện.  

Việc thực hiện Dự án thủy điện Za Hưng đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và phù hợp với các chính sách về năng lượng của chính phủ Việt Namđáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững cho các dự án CDM được đề ra bởi Cơ quan Thẩm quyền Quốc gia Việt Nam (DNA Việt Nam).

Đồng thời với đăng ký thành công là dự án CDM, dự án này cũng đã đăng ký thành công là dự án Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard – GS) với Tổ chức GS quốc tế từ năm 2011