Đăng ký thành công Tiêu chuẩn Năng lượng Tái tạo quốc tế (I-REC) cho Dự án Thủy điện Nậm Xá

Dự án Thủy điện Nậm Xá đã đăng ký thành công theo tiêu chuẩn Năng lượng Tái tạo quốc tế (I-REC) kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Dự án thủy điện Nậm Xá được đặt tại Xã Chiêng An, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Lam Sơn, liên quan đến việc lắp đặt và vận hành nhà máy có công suất tối đa 9.6 MW.

Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) chịu trách nhiệm xây dựng và đăng ký Dự án I-REC. Đây là dư án thử nghiệm đăng ký dưới mô hình I-REC với đổi tác Nhật là một trong những tập đoàn điện lực lớn nhất Nhật Bản.

Hoạt động của dự án này là tạo ra điện sạch từ nguồn thủy điện nhằm thay thế một phần điện năng được cung cấp bởi các nhà máy điện từ nguồn nhiên liệu hóa thạch nối lưới. Do đó, dự án sẽ góp phần giảm phát thải KNK và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.