Đăng ký thành công Tiêu chuẩn các-bon Tự nguyện (VCS) cho Dự án điện mặt trời Quang Minh

Dự án năng lượng mặt trời Quang Minh đã đăng ký thành công theo Tiêu chuẩn Các-bon Tự nguyện (VCS) kể từ ngày 4 tháng 12 năm 2019.

Dự án điện mặt trời Quảng Minh có công suất tối đa 50 MW được đặt tại thôn 9, xã Ea Wer, huyện Buôn Đồn, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok.

Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) chịu trách nhiệm xây dựng và đăng ký Dự án VCS cũng như ban hành Chứng nhận giảm phát thải (VER) dưới VCS trong suốt giai đoạn tín chỉ của dự án. Giai đoạn tín chỉ đầu tiên là 10 năm, từ 31 tháng 01 năm 2019 đến 30 tháng 01 năm 2029.

Hoạt động của dự án này là tạo ra điện sạch từ nguồn năng lượng mặt trời nhằm thay thế một phần điện năng được cung cấp bởi các nhà máy điện từ nguồn nhiên liệu hóa thạch nối lưới. Do đó, dự án sẽ góp phần giảm phát thải KNK và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.