Giấy mời tham vấn ý kiến cộng đồng để phát triển Dự án Điện gió Số 5 theo Tiêu chuẩn vàng GS
Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre là chủ đầu tư Dự án điện gió Số 5 gồm nhà máy điện gió Thạnh Hải 1-4 tại xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hoạt động dự án bao gồm việc lắp đặt các tuabin gió với tổng công suất lắp đặt 110 MW và sản lượng hàng năm là 356.95 GWh. Hoạt động sử dụng sử dụng nguồn năng lượng sạch - tái tạo góp phần bảo vệ môi trường và...

Xem Thêm

Giấy mời tham vấn ý kiến cộng đồng để phát triển Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Thắng 1.2 theo Tiêu chuẩn vàng GS
Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Thắng là chủ đầu tư Dự án điện gió Hòa Thắng 1.2, xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hoạt động dự án bao gồm việc lắp đặt 25 tuabin gió với tổng công suất lắp đặt 100 MW, một trạm biến áp 2x63 MVA và đường dây truyền tải đấu nối với lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV. Hoạt động sử dụng sử dụng nguồn năng lượng sạch -...

Xem Thêm

Giấy mời tham vấn ý kiến cộng đồng để phát triển Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 Giai đoạn 2 theo Tiêu chuẩn vàng
Công ty TNHH Điện gió Hòa Bình 1 Giai đoạn 2 là chủ đầu tư Dự án điện gió Hòa Bình 1 Giai đoạn 2 tại 2 xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hoạt động dự án bao gồm việc lắp đặt 13 tuabin gió với tổng công suất lắp đặt 50 MW, một trạm biến áp 63 MVA và đường dây truyền tải đấu nối với lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV. Hoạt động sử dụng...

Xem Thêm

Giấy mời tham vấn ý kiến cộng đồng để phát triển Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 theo Tiêu chuẩn vàng GS
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 là Chủ đầu tư Dự án điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hoạt động dự án bao gồm việc lắp đặt 13 tuabin gió với tổng công suất lắp đặt 50 MW, một trạm biến áp 63 MVA và đường dây truyền tải đấu nối với lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV. Hoạt động sử dụng sử dụng nguồn năng lượng...

Xem Thêm