VNEEC & VNH hướng dẫn đo lường và báo cáo dấu vết các-bon (carbon footprint) cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) đã phối hợp cùng Quỹ Vietnam Holding (VNH) tổ chức thành công Hội thảo “Phương pháp Đo lường và Báo cáo carbon footprint cho Doanh nghiệp” trong khuôn khổ chương trình đối thoại “Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem Thêm

VNEEC thực hiện điều tra khảo sát quốc gia về HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ozone
Chương trình điều tra khảo sát quốc gia về kiểm kê chất HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ozone (ODS) do Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC) và Quỹ song phương của Nghị định thư (MF) tài trợ thực hiện hiện thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới. Mục đích của chương trình là điều tra khảo sát về các chất HFCs và ODS trên toàn quốc.

Xem Thêm

Dự án CDM Xử lý rác thải Vietstar được ban hành CERs lần đầu tiên
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Công ước Khung của Liên hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã phê duyệt và ban hành 141.746 CERs cho Dự án CDM Tránh phát thải khí mêtan thông qua việc ủ hiếu khí phân vi sinh tại nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Vietstar cho giai đoạn tín chỉ đầu tiên từ 06/01/2013 đến 05/01/2016.

Xem Thêm

VNEEC tổ chức hội thảo khởi động Chương trình loại trừ HCFC và chuẩn bị loại trừ HFC
Trong khuôn khổ Chương trình điều tra khảo sát quốc gia về kiểm kê chất HFCs và các chất thay thế chất phá hủy tầng Ô-dôn (ODS) do Liên minh Khí hậu và Không khí sạch (CCAC) và Quỹ song phương của Nghị định thư (MF) tài trợ thực hiện hiện thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới, VNEEC cùng với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo về loại...

Xem Thêm

VNEEC cùng Liên doanh Tư vấn hoàn thành Dự án NAMA Xi măng
Chương trình Thí điểm Sáng kiến Quan hệ đối tác Bắc Âu về Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam (gọi tắt là NAMA Xi măng) đã hoàn thành vào tháng 06 năm 2016.

Xem Thêm