Hội thảo khởi động dự án “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch”

Dư án TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch sẽ được chính thức khởi động tại Phòng Sentosa, Khách sạn Fortuna Hà Nội, số 6B Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, vào ngày 14/03/2019 dưới hình thức Hội thảo khởi động, với sự có mặt của các nhóm đơn vị trực thuộc các Bộ của Việt Nam và các cơ quan chính phủ khác có liên quan.

Mục tiêu bao quát của dự án TA-9055 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ với sự hỗ trợ của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục BĐKH – Bộ TNMT) là nhằm tăng cường năng lực của Bộ TNMT và các cơ quan chính phủ khác có liên quan trong việc đánh giá các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu bằng cách xây dựng và hoàn thiện các hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV). Việc xây dựng các hệ thống MRV này sẽ cần phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt của Quỹ Công nghệ sạch (CTF). Đây cũng là Quỹ cung cấp kinh phí cho việc thực hiện 05 dự án giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Mục tiêu khác của TA-9055 là nhằm phát triển các hướng dẫn cụ thể cho từng ngành (năng lượng và giao thông) về cách thực hiện các hoạt động MRV, và nâng cao năng lực về thể chế và kỹ thuật của các cơ quan điều phối.

Dự án TA-9055 có tổng kinh phí hơn 1 triệu đô la Mỹ (Quỹ CTF tài trợ 999.600 đô la Mỹ; vốn đối ứng của Chính phủ là 25.400 đô la Mỹ) và dự kiến kéo dài từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.

Hội thảo khởi động Dự án sẽ thảo luận các kết quả của đợt tham vấn đầu tiên đã được thực hiện và cập nhật các hoạt động cũng như kế hoạch triển khai dự án. Hội thảo là một phần của một loạt các sự kiện tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu và MRV, tạo cơ hội để thảo luận về gói hỗ trợ kỹ thuật theo kế hoạch và về ý nghĩa của dự án đối với các Bộ, các cơ quan và các bên liên quan chính.

Hội thảo khởi động được tổ chức bởi Ngân hàng phát triển Châu Á, Bộ Tài nguyên Môi trường và Nhóm chuyên gia tư vấn. Hội thảo sẽ được tổ chức tại Phòng Sentosa, Khách sạn Fortuna, Hà Nội vào ngày 14/03/2019.

Để biết thêm thông tin về Hội thảo khởi động, vui lòng liên hệ: Bà Đặng Hồng Hạnh, Phó trưởng nhóm tư vấn, Công ty CP Tư vấn Năng lượng và Môi trường (Việt Nam), dhanh@eec.vn / +84 917 291 417.

Mọi thắc mắc liên quan đến truyền thông và thông tin thêm về dự án TA-9055 xin liên hệ: Bà Lưu Minh Nghĩa, TA-9055@eec.vn / +84 904 876 598.