Hội thảo khởi động dự án “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia,  lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch”
Dư án TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch sẽ được chính thức khởi động tại Phòng Sentosa, Khách sạn Fortuna Hà Nội, số 6B Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, vào ngày 14/03/2019 dưới hình thức Hội thảo khởi động, với sự có mặt của các nhóm đơn vị trực thuộc các Bộ của Việt...

Xem Thêm