Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (viết tắt là VNEEC) được thành lập vào tháng 9 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam. Tập đoàn South Pole (Thụy Sỹ) là một trong ba cổ đông chính của công ty, đồng thời cũng là một đối tác chiến lược trong suốt quá trình phát triển của VNEEC từ khi thành lập cho đến nay.

Trong hơn 14 năm qua, vị thế của VNEEC đã được củng cố và phát triển, trở thành công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), bảo vệ tầng ozone, năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu suất năng lượng. Chúng tôi sở hữu một đội ngũ chuyên gia cao cấp của Việt Nam và quốc tế với kinh nghiệp chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực cũng như tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết.

Thành tựu nổi bật

Tính đến nay, VNEEC đã đạt được một số thành tựu nổi bật như sau:

  • Xây dựng và quản lý 175 dự án tín chỉ carbon, trong đó có 2 Chương trình hoạt động (PoA);
  • Được ban hành hơn 6 triệu đơn vị Giảm phát thải được chứng nhận (CER);
  • Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với một mạng lưới các chủ dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;
  • Tham gia thực hiện các dự án / hoạt động tư vấn trong nước và quốc tế liên quan đến chính sách về Biến đổi khí hậu và Giảm phát thải KNK, được tài trợ bởi Chính phủ cũng như các Tổ chức quốc tế;
  • Là nhà tư vấn trong nước đầu tiên tham gia thực hiện tư vấn về quản lý phát thải carbon cho các doanh nghiệp tại Việt Nam;
  • Xây dựng được mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các cơ quan nhà nước, đặc biệt ở cấp trung ương.
Updating