Đối tác & Khách hàng

Đối tác & Khách hàng

Đối tác và khách hàng tiêu biểu của VNEEC

South Pole Group

South Pole Group

Perspectives Climate Group

Perspectives Climate Group

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây Dựng

Bộ Xây Dựng

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới

Nordic Development Fund

Nordic Development Fund

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

Tập đoàn tài chính môi trường Bắc Âu (NEFCO)

Tập đoàn tài chính môi trường Bắc Âu (NEFCO)

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA)

Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA)

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc

Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu

Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Công Ty TNHH Việt Nam Paiho

Công Ty TNHH Việt Nam Paiho

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO

Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO

Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hiệp Quốc

Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hiệp Quốc

Institute for Global Environmental Strategies

Institute for Global Environmental Strategies

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Updating