Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Tại VNEEC, chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia trong nước và quốc tế với kinh nghiệm chuyên sâu và giàu nhiệt huyết.

Ban Lãnh đạo

Trần Minh Tuyến

Trần Minh Tuyến

Đồng sáng lập, Giám đốc Điều hành

Đặng Thị Hồng Hạnh

Đặng Thị Hồng Hạnh

Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Điều hành

Renat Heuberger

Renat Heuberger

Đối tác quản lý

Christoph Grobbel

Christoph Grobbel

Đối tác quản lý

Cộng sự

Phạm Thị Kim Cúc

Phạm Thị Kim Cúc

Trưởng phòng Hành chính – Kế toán

Nguyễn Hồng Loan

Nguyễn Hồng Loan

Quản lý tư vấn

Nguyễn Tiến Hải

Nguyễn Tiến Hải

Quản lý kĩ thuật

Đội ngũ nhân viên

Đặng Ngọc Tú

Đặng Ngọc Tú

Hành chính và IT

Đào Thị Hiền

Đào Thị Hiền

Quản lý dự án

Nguyễn Thị Thiện

Nguyễn Thị Thiện

Quản lý dự án

Hoàng Tùng Dương

Hoàng Tùng Dương

Quản lý dự án

Hoàng Thị Nhung

Hoàng Thị Nhung

Quản lý dự án

Lê Thanh Tùng

Lê Thanh Tùng

Quản lý dự án

Updating