Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Tại VNEEC, chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia trong nước và quốc tế với kinh nghiệm chuyên sâu và giàu nhiệt huyết.

Ban Lãnh đạo

Trần Minh Tuyến

Trần Minh Tuyến

Đồng sáng lập, Giám đốc Điều hành

Đặng Thị Hồng Hạnh

Đặng Thị Hồng Hạnh

Đồng sáng lập, Phó Giám đốc Điều hành

Renat Heuberger

Renat Heuberger

Đối tác quản lý

Christoph Grobbel

Christoph Grobbel

Đối tác quản lý

Cộng sự

Phạm Thị Kim Cúc

Phạm Thị Kim Cúc

Trưởng phòng Hành chính – Kế toán

Nguyễn Hồng Loan

Nguyễn Hồng Loan

Quản lý tư vấn

Nguyễn Tiến Hải

Nguyễn Tiến Hải

Quản lý kĩ thuật

Đội ngũ nhân viên

Đặng Ngọc Tú

Đặng Ngọc Tú

Hành chính và IT

Phạm Minh Hằng

Phạm Minh Hằng

Quản lý dự án

Phạm Thu Hường

Phạm Thu Hường

Quản lý dự án

Lê Chí Hiếu

Lê Chí Hiếu

Quản lý dự án

Nguyễn Quốc Anh

Nguyễn Quốc Anh

Quản lý dự án

Lương Thanh Thư

Lương Thanh Thư

Quản lý dự án

Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Quản lý dự án

Hoàng Minh Phương

Hoàng Minh Phương

Quản lý dự án

Updating