25 dự án CDM đăng ký thành công và ban hành CERs lần thứ hai cho dự án thủy điện Nậm Pia

28-11-2011

 399 views

 399 views

Các hoạt động thành công của VNEEC trong thời gian qua đã và sẽ  tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của VNEEC trên thị trường carbon ở Việt Nam cũng như cam kết hoạt động và niềm tin của VNEEC để xây dựng thị trường carbon lâu dài sau 2012.

Ngày 25/11/2011, Dự án Thủy điện Nậm Khánh 12 MW vừa được đăng ký thành công là dự án CDM bởi Ban Chấp hành CDM quốc tế (EB). Đây là dự án thứ 25 do VNEEC phát triển được đăng ký thành công với EB.

Ngày 10/11/2011, 29.308 CERs của năm giám sát thứ hai của Dự án Thủy điện Nậm Pia cũng đã được ban hành bởi EB.

Dù hiện thị trường carbon đang có điều chỉnh sâu về giá CER, nhưng các hoạt động thành công của VNEEC trong thời gian qua đã và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của VNEEC trên thị trường carbon ở Việt Nam cũng như cam kết hoạt động và niềm tin của VNEEC để xây dựng thị trường carbon lâu dài sau 2012.

 400 views,  2 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *