Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng

VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng

VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng

VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng

Liên kết website

chuyen nha tron goi-- chuyen van phong tron goi

van tai hang hoa-- chuyen nha tron goi tai ha noi

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Lĩnh vực hoạt động

VNEEC – Nhà tư vấn chuyên nghiệp về CDM và Năng lượng

· Tư vấn và phát triển các dự án CDM theo Nghị định thư Kyoto; Kinh doanh lượng carbon giảm được (CERs) từ các dự án CDM.

· Tư vấn cho các dự án tăng cường năng lực thuộc Nghị định thư Kyoto và UNFCCC, tập trung vào lĩnh vực tư nhân.

· Thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực CDM và các lĩnh vực liên quan đến Nghị định thư Kyoto và UNFCCC.

· Tư vấn về đầu tư các dự án trong lĩnh vực năng lượng và môi trường tại Việt Nam.

· Tư vấn về chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực năng lượng và môi trường.

· Đại diện thương mại.

· Dịch vụ Đánh giá tác động môi trường.